Friday, 13 de January do 2017

E pur si chove.

Esa mecánica melódica

Non a entendo. ¿Como se pode falar de “creación artística” para referirse á música popular que se fai hoxendía? O máis indignante desta denominación é que pode levar a confusión coas xenuinas “criacións” de Cañita Brava, que pasarían sen problemas o test que máis adiante neste post sinalamos.
Maiormente a música que podemos escoitar no “mainstream” cultural e mesmo nalgún “scene” alternativo é lixo integral. Pero neste post vou a centrarme nas letras das cancións, esas composicións de rimas hiper-desgastadas polo uso e sen ningunha novidade en anos. Vocabulario reducido, ripios de “todoacén”, pareados terroríficos, sementeira de palabras “clave” que poderían facer estoupar á mesma “Echelon“, etc.
O meu postulado a este respecto é que, se non o fan aínda, todas estas letras poderían ser armadas por calquera máquina automáticamente co software axeitado. Os selos discográficos libraríanse daquela de compositores e letristas, só necesitarían o monicreque de turno saído de O.T. para mover os beizos.
De feito aquí e agora propoño a creación dun test de “maquinalidade” chamado “Test de ECasLo”.
A entrada deste test é unha canción calquera (con letra intelixible nos idiomas soportados polo test), necesitarase a transcripción da letra e un arquivo de son coa canción interpretada.
A saída do test será unha cantidade numérica Im entre 0 e 100, con tres cifras decimais.
Defínese o índice de EcasLo IEcaslo como 100-Im.
Poderiamos dicir que este índice de Ecaslo define a calidade de creatividade “humana” ou non automática da letra da canción.
Valores próximos a 0 indican que a canción podería ter sido creada cun equipo dixital dado que tal equipo foi quen de predicir con grande exactitude o devir da tonada e valores próximos a cen indican que non sería sinxelo para un equipo automática crear dita secuencia.

Por suposto a dificultade deste test e polo tanto da obtención do índice IEcaslo sería a súa implementación, pero na páxina do post poderemos ver como é posible e desexable que esta sexa mediante unha máquina… Ler máis